SEARCH POWERED BY
Είσοδος στο ΡΕΠΟΡΤΕΡ

Χρηματοοικονομικά

Εκούσια «έξοδος» για επτά ΚΕΠΕΥ το 2017

Θερμό το ενδιαφέρον για Κύπρο, παρά τους εντατικούς εποπτικούς ελέγχους
 • 28 Ιούλ. 2017
 • 07:25 πμ

Στην εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας τους προχώρησαν επτά ΚΕΠΕΥ (Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) το 2017, ενώ για άλλες τέσσερις ανακλήθηκε ή αναστάληκε η άδεια λειτουργίας τους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚΚ).

Διαβάστε ακόμη: Τι αλλάζει για τις ΚΕΠΕΥ

RELATED ARTICLES

Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι θερμό παραμένει το ενδιαφέρον για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας στην Κύπρο, καθώς ενώπιον της ΕΚΚ εκκρεμούν για αδειοδότηση 43 αιτήσεις. Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι σήμερα στην Κύπρο υπάρχουν αδειοδοτημένες 215 ΚΕΠΕΥ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα και με στοιχεία της ΕΚΚ, μέχρι τις 19 Ιουλίου, παραιτήθηκαν εκούσια από την άδεια λειτουργίας που κατείχαν 7 ΚΕΠΕΥ που αφορούν τις Banc de binary, Leadtrade, Topic, Lucro, AAM & Wealth, AMASS και Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεις. 

Επίσης, στο πλαίσιο άσκησης του εποπτικού της ρόλου, η ΕΚΚ προχώρησε στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας 2 ΚΕΠΕΥ (Atlas Capital και CommexFx) και στην αναστολή της άδειας 2 ΚΕΠΕΥ (Optionrally Financial Services, XTrade Europe) και σε μερική αναστολή της άδειας της Boursotrade. 

Γιατί αποχωρούν;
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ΕΠΕΥ που είναι πλήρως δραστηριοποιημένες, αποφασίζουν από μόνες τους να προχωρήσουν σε παραίτηση της άδειας τους, καθώς αδυνατούν να ανταποκριθούν στις νομοθετικές απαιτήσεις που απορρέουν από την υιοθέτηση νέων πανευρωπαϊκών οδηγιών (όπως για παράδειγμα MiFID II), καθώς επίσης και στις απαιτήσεις που απορρέουν από εγκυκλίους που κατά καιρούς εκδίδει η ΕΚΚ προς τους εποπτευόμενους.

Διαβάστε Επίσης: Διώχνουμε τις ΕΠΕΥ από την Κύπρο;

Παράλληλα, ορισμένες ΕΠΕΥ παρά το γεγονός ότι έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια από την ΕΚΚ δεν προχωρούν σε ενεργοποίηση της άδειάς τους για δικούς τους λόγους, είτε αυτοί οφείλονται στην αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργίας τους, είτε αλλάζουν τα επαγγελματικά τους πλάνα με αποτέλεσμα στην πορεία να παραιτούνται οι ίδιες από την άδεια λειτουργίας ως ΕΠΕΥ. 

Την ίδια ώρα, στα πλαίσια την εύρυθμης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και της διασφάλισης των συμφερόντων των πελατών των ΚΕΠΕΥ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εντατικοποιήσει τους εποπτικούς της ελέγχους και όπου εντοπίζονται παραβιάσεις της νομοθεσίας, λαμβάνονται και τα δέοντα μέτρα, αναλόγως της περίπτωσης, για κάθε ΚΕΠΕΥ χωριστά. 

Συγκεκριμένα, όπως μας λέχθηκε από την EKK, σε περίπτωση που υφίστανται υπόνοιες για ενδεχόμενη μη συμμόρφωσή της με τις πρόνοιες του σχετικού νόμου η Επιτροπή προχωρεί σε αναστολή της άδειας λειτουργίας μιας ΚΕΠΕΥ και της δίνεται ένα μικρό χρονικό διάστημα για να συμμορφωθεί. Όταν γίνει εκ νέου η έρευνα και διαπιστωθεί ότι η εταιρεία έχει συμμορφωθεί τότε της δίνεται άδεια επαναδραστηριοποίησης. Αν, ωστόσο, η εταιρεία συνεχίσει να μην συμμορφώνεται, αναλόγως των δεδομένων, η ΕΚΚ είτε δίνει νέα παράταση συμμόρφωσης, είτε προχωρεί στην πλήρη ανάκληση των εργασιών της. 

Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπου εντοπίζονται και σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας όπου η ΕΚΚ προχωρεί απευθείας σε πλήρη ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας. 

Τι έγινε τα τελευταία χρόνια
Τα τελευταία πέντε χρόνια η ΕΚΚ ανέστειλε την άδεια λειτουργίας 16 ΚΕΠΕΥ, στις οποίες προέκυψαν σημαντικά προβλήματα και προχώρησε σε πλήρη ανάκληση της άδειας λειτουργίας 8 ΚΕΠΕΥ, λόγω σοβαρών παραβάσεων. Το 2016, η ΕΚΚ προχώρησε στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας 3 ΚΕΠΕΥ, ενώ άλλες 12 ΚΕΠΕΥ παραιτήθηκαν εκούσια από την άδεια λειτουργίας που κατείχαν. Επίσης ακόμη μια ΚΕΠΕΥ που δεν είχε δραστηριοποιηθεί παραιτήθηκε από την άδεια που κατείχε.

 • 28 Ιούλ. 2017
 • 07:25 πμ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Hedge funds αγοράζουν ομόλογα Βενεζουέλας
 • 02 Αυγ. 2017
 • 11:59 πμ

Hedge funds αγοράζουν ομόλογα Βενεζουέλας

Tα ομόλογα της Βενεζουέλας που αποτιμώνται σε δολάριο, τα οποία διαπραγματεύονται στο ένα τρίτο της ...

ΠΑΣΥΞΕ: Πλήγμα η μη ψήφιση Υφυπουργείου Τουρισμού
 • 02 Αυγ. 2017
 • 11:40 πμ

ΠΑΣΥΞΕ: Πλήγμα η μη ψήφιση Υφυπουργείου Τουρισμού

Τη δυσαρέσκεια τόσο του ιδίου όσο και όλων όσων εμπλέκονται στην τουριστική βιομηχανία της Κύπρου, ε ...

Έτοιμη η Α’ και Β’ φάση του λιθόστρωτου στην Τραχυπέδουλα
 • 02 Αυγ. 2017
 • 11:33 πμ

Έτοιμη η Α’ και Β’ φάση του λιθόστρωτου στην Τραχυπέδουλα

Έργο που εξωραΐζει και συνάμα επαναφέρει τον παλιό παραδοσιακό χαρακτήρα του χωριού της Τραχυπέδουλα ...

Φορολογικό δέλεαρ στα καζίνο για προσέλκυση επενδύσεων
 • 02 Αυγ. 2017
 • 11:29 πμ

Φορολογικό δέλεαρ στα καζίνο για προσέλκυση επενδύσεων

Αλλαγές στο καθεστώς φορολόγησης, με στόχο να προσελκυστούν ισχυροί όμιλοι που ενδιαφέρονται για επέ ...